Hoppa till huvudinnehåll

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du några exempel på hur SLU bidrar.

52 klimatveckor om året

Klimatsamarbetet inom FN sätter ljuset på livsviktig forskning och den kompetens samhället behöver för att förstå problemen och hitta lösningar. På SLU är alla veckor klimatveckor. Vi bidrar året runt med kunskap för att utveckla och använda våra levande naturresurser på ett hållbart sätt.

Mat och klimat hör ihop

Framtidens mat och framtidens klimat hör ihop. I en serie filmer från SLU Future Food berättar SLU-forskare mer om forskning och kunskap kring mat och klimat. 

Filmer om skogen och klimatet

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Räcker skogen till? Vad är skogens roll i klimatarbetet? Se SLU Future forests filmer i ämnet.

Hållbar energi för alla (mål 7); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Program Klimat inom SLU:s miljöanalys tar fram beslutsunderlag kring klimatförändringar och användningen av naturresurser. Men klimatperspektivet ingår också i andra miljöanalysprogram. På SLU har vi också stark kompetens inom området biogas.

Ingen hunger (mål 2); Begränsa klimatförändringarna (mål 13)

SLU bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion nationellt och internationellt. Vi utbildar och tar bland annat fram kunskap om matens klimatpåverkan och om livsmedelsproduktionen i ett förändrat klimat.

Så påverkas ekosystemen

Hur påverkas natur och naturresurser av klimatförändringarna? Är naturens kalender i otakt? På vilket sätt ändras växtsäsongen i olika delar av landet?

Publicerad: 21 december 2022 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…