Hoppa till huvudinnehåll

Program Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar även till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik samt internationell rapportering.
Katarina Kyllmar och Anders Glimskär, koordinator respektive biträdande koordinator för program Jordbrukslandskap. Fotograf: Jenny Svennås-Gillner (Katarina Kyllmar) och Mark Harris (Anders Glimskär)

Ta gärna kontakt!

Vill du samarbeta med oss i programmet eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Hör gärna av dig!

Katarina Kyllmar (t.v. i bild), koordinator, katarina.kyllmar@slu.se, tel. 018-67 25 97, institutionen för mark och miljö, SLU.

Anders Glimskär (t.h. i bild), biträdande koordinator, anders.glimskar@slu.se, tel. 018-67 22 20, 076-821 96 70, institutionen för ekologi, SLU.

 

Publicerad: 04 maj 2022 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…