Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster och miljödata

Letar du efter data som finns hos oss på SLU Artdatabanken? Här finns webbapplikationer och tjänster för dig som vill rapportera artfynd eller söka artfynd, hitta olika slags artinformation, hämta data, göra egna analyser eller utveckla egna webbtjänster. 

Fynddata och skyddsklassade arter

Fynduppgifter som lagras av SLU Artdatabanken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning. Grundprincipen är att fynduppgifterna ska vara öppna och tillgängliga för alla, med undantag för arter som finns upptagna på SLU Artdatabankens lista över nationellt skyddsklassade arter.

Skyddsklassning av arter innebär att fynduppgifter för våra mest känsliga arter döljs eller diffuseras för att skydda dem mot olika hot som annars kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. Exakta fyndplatser för dessa s.k. skyddsklassade arter visas därför inte öppet för allmänheten. Däremot kan rapportören och eventuella medobservatörer se dessa fynduppgifter, liksom utsedda validerare.

Validering vid SLU Artdatabanken

Validering är ett viktigt led i att kunna kvalitetssäkra fynd i Artportalen. SLU Artdatabanken får in miljontals rapporter om artfynd till Artportalen varje år. Fynduppgifterna ligger till grund för beslut inom svensk naturvård, vilket gör att kvaliteten på datat är av stor vikt. Här kan du läsa om hur SLU Artdatabanken arbetar med validering.

Datavärdskap

Datavärdskap ska ge bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Övriga nationella datavärdar är framför allt andra myndigheter och olika institutioner vid universiteten som på uppdrag av Naturvårdsverket ansvarar för leveranskontroll, lagring och presentation av data. Datakällor från "Naturdata: arter och landskap" delas vid SLU mellan avdelningen för Landskapsanalys och SLU Artdatabanken. 

Mer information om Naturdata: arter och landskap

Publicerad: 26 januari 2022 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…