Antagningsstatistik

Senast ändrad: 12 november 2021

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2 inför höstterminen 2021. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0

Program BI BII BF HP
Agrar ekonomi x x - x
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram x 15.90 - 1.00
Djur och hållbarhet (kandidat) x x x x
Djursjukskötarprogrammet 19.53 20.20 4.00 1.30
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) 15.56 17.35 x 0.65
Etologi och djurskydd (kandidat) x 17.93 3.50 0.95
Forest and Landscape (BSc) x x x x
Hippolog - Islandshäst x* -* -* -*
Hippolog - Ridhäst x* x* x* x*
Hippolog - Travhäst x* -* -* -*
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala 18.41 19.33 - 1.15
Landskapsarkitektprogrammet Alnarp 18.30 18.81 x 1.10
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp 13.83 17.15 2.50 0.70
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala 17.25 17.75 x 0.95
Lantmästarprogrammet x x - x
Livsmedelsprogrammet x - x x
Politices kandidat - hållbar utveckling x x - x
Samhällsutveckling - landsbygd x x - x
Skogsekonomi (kandidat) x x - x
Skogsmästarprogrammet x x - x
Skogsvetarprogrammet (kandidat) x x - x
Trädgårdsingenjörsprogrammet  design ** ** ** **
Trädgårdsingenjörsprogrammet  odling 14.73 17.47 3.50 0.90
Veterinärprogrammet 20.73 21.52 4.00 1.55
Växtodlingsprogrammet 16.25 15.34 - 1.25
Civilingenjörsprogrammet i energisystem (UU ansvarar för antagningen) 18.44*** 18.38*** - 1.10***
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (UU ansvarar för antagningen) 16.16 18.33 - 0.85

 

x Alla behöriga sökanden i urvalsgruppen antagna 
- Inga antagna i urvalsgruppen
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom urvalsprov
*** Urval genom betyg, högskoleprov samt Matematik- och fysikprovet

Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15