Valet till fakultetsnämnderna närmar sig

Valet till fakultetsnämnderna närmar sig

Text: Mårten Granert Publicerad: 5 oktober 2021
Valet till fakultetsnämnderna hålls perioden 25 oktober till den 2 november. Nu har respektive fakultets valberedning tagit fram ett komplett förslag till fakultetsnämnd. Nu kan medarbetare nominera egna förslag till ledamöter.

Förutom själva valperioden har de fyra fakulteterna sina egna tidplaner. Valberedningarna har nu sonderat terrängen och pratat med medarbetare vars kompetens skulle passa i det lagarbete som det innebär att vara ledamot i en fakultetsnämnd.

Nu när valberedningarna har presenterat sina förslag är det fritt att nominera ytterligare kandidater. Man kan se det som en andra chans att kunna nominera om man till exempel saknar någon i det förslag som valberedningen presenterar. Valberedningarnas förslag finns presenterade på valportalen.

Fakultetsnämnderna har åtta ledamöter utom LTV som har sju. Nämnderna har därutöver två suppleanter. Varje nämnd har också tre ledamöter som är studenter, inklusive forskarstuderande, som utses av Sluss. Studenterna avgör själva sina mandatperioder och de berörs inte av detta val.

De kandidater som ställer upp i valet kommer att presenteras i valportalen.

Hearingen

Kandidaterna till fakultetsnämnden ges möjlighet att presentera sig vid en hearing, där i första hand de röstberättigade inom fakulteten ska kunna ställa frågor. Den ska hållas någon dag under perioden 26–28 oktober. Se datum nedan. Hearingen sker framför allt digitalt.

Valsedelns utformning

Det är på den digitala valsedeln som varje röstberättigad gör sina val. Tidigare har valberedningens förslag presenterats som en helhet utan möjlighet att välja andra personer. Nu kan man välja mer fritt och till exempel välja några kandidater ur valberedningens förslag och några av de fria nomineringarna. Kandidaterna som valberedningen föreslår är märkta med en asterisk (*).

Kandidaterna kategoriseras på valsedeln beroende på vilken position de kan väljas till. Kategori a kan väljas till ordförande, alltså dekan, medan kategori b är personer som kan väljas till vice ordförande, prodekan. Övriga kandidater, alltså ledamöter och suppleanter, har kategori c. Det finns även ett alternativ för att rösta blankt vilket innebär att man då underkänner samtliga kandidater.

Varje röstberättigad så många röster som det antal personer som ska väljas men man är inte skyldig att utnyttja alla sina röster.

Viktiga datum

NJ

 • Hearing: 27 oktober, 15.00–17.00
 • Valberedningen presenterar sitt förslag: 29 september
 • Fria nomineringar: 29 september–8 oktober

VH

 • Hearing: 27 oktober, 12.30–14.30
 • Valberedningen presenterar sitt förslag: 23 september
 • Fria nomineringar: preliminärt 23 september–5 oktober

S

 • Hearing: 27 oktober, 13.00–15.00
 • Valberedningen presenterar sitt förslag: 4 oktober
 • Fria nomineringar: preliminärt 4–10 oktober

LTV

 • Hearing: 27 oktober, 15.00–17.00
 • Valberedningen presenterar sitt förslag: 4 oktober
 • Fria nomineringar: 4–15 oktober

Valdeltagande 2018

NJ: 49 %

VH: 53 %

S: 60 %

LTV: 70 %

Valportalen

Det finns en samlad webbplats för det som rör valet. Här är länken

5 oktober 2021

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 8 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan