Bakom knappen ”När något hänt” 

Text: Kristin Thored Publicerad: 5 oktober 2021
Vad döljer sig egentligen bakom den där knappen på webben? När berör den mig?  ”När något hänt-knappen” är kanske den viktigaste knappen som finns på våra webbsidor. 

Illustration: Transportsstyrelsen

Det är här vi kan bidra till en bättre och säkrare arbetsplats för oss, våra studenter och andra som berörs av SLU:s verksamhet. Genom att rapportera om arbetsrelaterade olyckshändelser och tillbud eller iakttagna risker relaterade till såväl arbetsmiljö som yttre miljö, men också händelser kring egendoms-, person- och informationssäkerhet, bidrar vi aktivt till möjligheten att skadliga händelser förebyggs och att vår miljöprestanda kan förbättras.

Genom inrapporteringen från oss medarbetare och våra studenter kan ansvariga åtgärda, förebygga och minska risken att något händer igen och på så sätt göra vår arbetsplats och arbetssituation tryggare, säkrare, mindre miljöbelastande och därmed ständigt bättre. SLU:s studenter har en egen ingång till systemet, via inloggning från studentwebben. Tack vare automatiska utskick från systemet blir den händelseansvarige uppmärksammad, uppmanad och påmind att arbeta med sina ärenden.

– Ett väl fungerande system för tillbud och händelser, där alla såväl medarbetare, studenter som chefer och andra ansvariga tar ett aktivt ansvar är en förutsättning för ett proaktivt och långsiktigt arbetsmiljöarbete som gör SLU till en attraktiv studie- och arbetsplats, säger personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter.

Du som medarbetare fyller alltså en viktig funktion i att rapportera in ärenden när något inte är som det ska. Även chefer med arbetsmiljöansvar, säkerhetsenheten, miljösamordnarna och andra som har en roll i att hantera inkommande ärenden, tillsammans med till exempel medarbetare och skyddsombud, har viktiga uppgifter. Utan deras engagemang och seriösa arbete med att utreda bakomliggande orsaker, avhjälpa och förebygga händelser. Enbart rapporteringen leder inte till några konkreta resultat. När en rapporterad händelse också är åtgärdad, då har vi tillsammans åstadkommit en varaktig förbättring.

Fakta

Rapporteringssystemet

Rapportering sker via IA-systemet som togs i drift på SLU under hösten 2019. Systemet, som är ett digitalt ärendehanteringssystem, är utvecklat och tillhandahålls av AFA Försäkring och används inom en rad olika branscher och myndigheter i Sverige. En av IA-systemets styrkor är överblicken och möjligheten till statistik över hela SLU eller över enskilda institutioner eller avdelningar. Det ger faktabaserad information vid uppföljning av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, men även i uppföljningen av vårt miljöarbete. Genom tydliga indata kan vi också få fram bra beslutsunderlag till stöd för chefer och ledning.
5 oktober 2021 2

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 8 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan