SLU i universitetsrankningar

Senast ändrad: 29 juni 2021

SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

SLU är världsledande i forskning inom flera områden. I exempelvis Times Higher Education Young University Ranking placeras SLU på 36:e plats på världslistan och som Sveriges bästa "unga universitet". Av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har SLU fått fem stjärnor av fem möjliga.

Internationella rankningar

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

  • SLU har fått maxbetyg, fem stjärnor, och är i gott sällskap med tre andra lärosäten i Sverige. Läs om rankingen här.

CWTS Leiden ranking

  • CWTS Leiden Ranking (2021) rangordnar lärosäten enligt olika mått på den vetenskapliga publiceringens omfattning och kvalitet. När det gäller antalet publikationer som är bland de bästa 10 procenten inom sitt fält (P top 10%) hamnar SLU på plats 9 bland svenska lärosäten. Inom en av de fem kategorierna, ”livs- och geovetenskaper” (life and earth sciences), ligger SLU i topp i Sverige och på plats sju i Europa.

National Taiwan University Rankings (NTU)

  • SLU per område och ämne: 12:e plats i världen inom fältet Agriculture, 7:e plats inom delområdet Plant & Animal Science och 15:e inom Environment/Ecology  (2019)

QS Ranking

  • SLU i topp tre i universitetsrankning. SLU är ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdet jord- och skogsbruk. Inom veterinärmedicin ligger SLU på plats 27. (2021-03-17)

Shanghai Ranking List

Times Higher Education Ranking (THE)

Nationella rankningar

Kantar Sifos anseendeindexmätning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen.

UKÄ granskar alla universitet och högskolors kvalitetssäkringsarbete under perioden 2017-2022. SLU fick som första lärosäte hittills i det pågående kvalitetssäkringssystemet omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete.

Vetenskapsrådet

Sidansvarig: ew-red@slu.se