Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alumn - länken mellan dig och universitetet

Som alumn från SLU är du en viktig ambassadör för vårt universitet och den utbildning du har läst! Dina erfarenheter bidrar till att vi kan utveckla universitetet och säkerställa att vi utbildar och verkar för en hållbar värld. Registrera dig gärna i vårt alumnnätverk så vi kan hålla kontakten och samverka med dig!

Alumnhälsning till nya SLU-alumner från alumnen Oskar Bynke

Grattis till alla våra examenstagare - och välkommen till alumnnätverket! Se denna hälsning från en av våra 39000 alumner (på engelska). 

Alumnhälsning från SLU-alumn Oskar Bynke

Loading…