Kampanjer inom medborgarforskning och naturväkteri vid SLU

Senast ändrad: 02 juli 2021
Sillgrisslor. Foto.

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri. Aktuellt i sommar är till exempel att du kan bidra med observationer om sillgrisslor eller rapportera in främmande och nya arter i våra vatten.

Hjälp till med kunskapen om sillgrisslor

För tredje sommaren i rad live-sänds livet i en sillgrisslekoloni på Stora Karlsö. Du kan hjälpa forskarna med observationer. Projektet är ett samarbetet mellan WWF, SLU, Stockholms universiet och Baltic Sea Bird Project.

Under ytan: hjälp till att kartlägga frilevande kalkalger

Forskare från SLU och Göteborgs universitet vill ha hjälp med att kartlägga förekomsten av frilevande röda kalkalger (kallas maerl), på Sveriges västkust. Maerl är grenade alger men deras utseende kan påminna om koraller. Färgen är ljusrosa till cerise (döda strukturer är vita då pigmenten saknas) och man hittar dem ofta på 15-20 meters djup.

Hjälp till att rapportera nya och främmande arter i våra vatten

Att få koll på var vattenlevande arter finns i Sverige är ett av alla uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten och SLU Artdatabanken arbetar med. Vi behöver hjälp av så många som möjligt. Därför lanserar vi nu en uppdaterad, förbättrad version av webbappen Rappen som är enkel för alla att använda.

Mus i hus?

Sett en gnagare i ditt hus? Berätta för oss! Genom att rapportera i appen Mus i hus kan du bidra till forskning om smittorisk för sjukdomar som sprids mellan gnagare och människor.

Rapportera arter: kampanjer knutna till Artportalen

SLU Artdatabanken har sammanställt ett upprop med tips om arter att leta efter i sommar.

Många kampanjer som är knutna till Artportalen.se handlar om faunaväkteri eller floraväkteri, en ideell övervakning av hotade djur och växter . Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana och rapportera arter!

Genom kampanjerna uppmärksammas varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Det behövs mer kunskap om var dessa arter finns. Bland annat har vi behov av hjälp med att spana efter igelkottar, groddjur, bastardsvärmare, trollsländorbuskmus och småkryp.

En av faunakampanjerna - Spana spindlar -har fem rödlistade hoppspindelarter i fokus. Om du är dykare kan du bidra till det marina faunaväkteriet

Rapportera naturtecken: kampanjer knutna till Naturens kalender

Naturens kalender samlar vi löpande in observationer av vårtecken, hösttecken och allt däremellan. Hjälp gärna till med observationer från dina hemtrakter!

Vi samlar in data om naturens kalender på tre olika sätt. Dels bedriver vi långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar”, dels genomför vi korta ”kollar” (som Vårkollen ovan) där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet. Slutligen organiserar vi varje år större "försök" tillsammans med skolelever.

Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella så kallade fenologiväktare. Du är varmt välkommen att bli fenologiväktare!

Vårkollen 30 april-1 maj 2021

Varje år genomför Naturens kalender, i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen, Vårkollen under Valborg 30 april-1 maj. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur växtlivet i olika delar av landet påverkas av ett förändrat klimat.  

Naturens kalender i skolan - Höstförsöket

Höstförsöket  får skolelever delta i riktig forskning. Genom att vara i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som väcker nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer. 

Upptäck Umeås fladdermöss

Låna en batscanner av oss på SLU och ge dig ut på nattliga äventyr och hjälp forskarna förstå var i Umeå kommun fladdermöss gillar att vara.

Jordgubbsappen

Fritidsodlare? Nu finns en en webbaserad jordgubbs-app där du kan identifiera och rapportera in observationer av arter som finns på eller i närheten av jordgubbsplantorna. Då kan du bidra till ökad kunskap och bättre odlingsingsråd för svenska trädgårdar, bl.a. när det gäller skadegörare. 

Främmande invasiva arter och sjukdomar

Svartmunnad smörbult

Sett den främmande svartmunnade smörbulten? I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. Här kan du som privatperson också hjälpa till genom att rapportera dina fynd.

Amerikansk hummer

Sett en främmande hummer? Under höstens hummerfiske kan du hjälpa forskarna att kartlägga spridningen av amerikansk hummer.

Skogsskada

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Med din hjälp kan arbetet med att öka kunskapen om skador på träd och skog bidra till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador.

Hjälp oss rädda askarna!

De senaste tio åren har askskottsjukan spridit sig snabbt i landet. Du kan hjälpa till genom att rapportera platser där friska askar växer.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mari Jönsson, samordnare och docent
SLU Artdatabanken
mari.jonsson@slu.se, 018-672583 
 

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Kerstin Mo, marina evertebrater, koordinator Marint faunaväkteri
SLU Artdatabanken
kerstin.mo@slu.se 018-672652

René van der Wal
Institutionen för ekologi
rene.van.der.wal@slu.se

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se