Public 360 (ärende- och informationshantering)

Senast ändrad: 14 april 2021

Public 360 är SLU:s system för ärende- och informationshantering, där till exempel alla beslutsdokument och protokoll läggs in.

Söka i Public 360

Alla medarbetare vid SLU kan söka fram och läsa protokollen i Public 360.

För att kunna öppna filer i Public 360 måste du i dagsläget använda Internet Explorer som webbläsare och Adobe Acrobat eller någon annan pdf-läsare som standardprogram för pdf-filer. Microsoft Edge fungerar inte.

Vid distansarbete behöver du även vara uppkopplad via VPN och ha Office-pluginet installerat, se mer nedan under Lägga in i Public 360.

En uppgradering av Public 360 är planerad att vara klar till sommaren 2021, och då upphör webbläsarberoendet.

Om du inte kan öppna en fil i Public 360 trots att du har rätt webbläsare, kontakta patrik.spanning.westerlund@slu.se.

Lägga in i Public 360

För att kunna registrera i systemet behöver du minst behörighet som handläggare. Kontakta it-stod@slu.se om du saknar åtkomst till Public 360.

Grundläggande krav för full funktionalitet i Public 360: 

  • Internet Explorer är den webbläsare som stöds. Microsoft Edge stöds ej!
  • Office 2013 eller Office 2016 fungerar ihop med Public 360.
  • Acrobat Reader eller annan PDF-läsare behöver vara installerad på datorn för att kunna öppna PDF-filer från Public 360. 
  • Om  Microsoft Edge används som standardprogram för PDF behöver det ändras till exempelvis Acrobat Reader.
  • Public 360 plugin för Office ska vara installerat på datorn. Användare med standarddator inköpt via IT-stöd har det automatiskt installerat på sin dator. Om pluginet saknas på datorn kontar IT-stödsanslutna kunder it-stod@slu.se, övriga kontaktar sin IT-samordnare.
  • Titta igenom de instruktionsfilmer som har skapats om ärendehantering i Public 360.

Fakta:

Registratorer utses av ansvarig chef på respektive institution/motsvarande genom tilldelning av den administrativa DA-rollen (registrerings- och arkiveringsrollen), för godkännande hos Dokumentationsenheten. Här finns mer att läsa om de administrativa rollerna.

För test, utbildning eller bara för att göra sig hemmastadd finns en testmiljö tillgänglig. Klicka här för manual hur du ansluter till testmiljön.

En komplett manual för alla delar av systemet finns också tillgänglig, dock endast på engelska. Klicka här för den kompletta manualen.

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se