Årets SLU-alumn

Senast ändrad: 05 februari 2021

Utmärkelsen delas ut till en tidigare student som är en inspirerande förebild och som har gjort en framstående karriär eller viktig insats inom sitt område. Utnämningen av Årets SLU-alumn 2021 kommer att tillkännages i början av februari 2021.

XXXX

xxxx

xxxx

Länk till intervju

Tidigare pristagare

2019 - Svante Axelsson

Årets SLU-alumn 2019 Svante Axelsson. Fotograf: Oskar Omne
Fotograf: Oskar Omne

Svante Axelsson tilldelas utmärkelsen Årets SLU Alumn 2019 för sin tid som en stark och drivande generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, inspirerande författare och debattör. Han var också en mycket uppskattad lärare vid SLU. I sitt arbete som nationell samordnare för Fossilfritt Sverige leder Svante arbetet med att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer, med imponerande framgång. Svante är en inspirerande förebild för SLU:s studenter och alumner med sin starka drivkraft
för hållbarhetsfrågor, och har gjort en framstående karriär inom sitt område.

Svante Axelsson tog agronomexamen från SLU 1988. Innan uppdraget på Fosilfritt Sverige var han generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen i 16 år, där han var med och ändrade föreningens tonalitet och fokus - från problem till lösningar.

Inspelning av prisutdelning och föreläsning den 9 september 2020 (öppnas i nytt fönster):

 

 

2018 - Elin Olofsson

Årets SLU-alumn 2018 Elin Olofsson. Fotograf: Per-Anders Sjöquist, SCA.
Fotograf: Per-Anders Sjöquist, SCA

Elin Olofsson tilldelades priset Årets SLU-alumn 2018 då hon har bidragit till ökad takt i jämställdhetsarbetet i skogssektorn och inom SLU.

Elin Olofsson har jägmästarexamen från SLU, och har sedan examen 2010 jobbat i olika roller på SCA Skog i Umeå, alla med kopplingar till virkesköp och marknad.

I slutet av 2017 tog hon tillsammans med några andra i skogsbranschen initiativ till hashtaggen #slutavverkat. Under hashtaggen har över 120 berättelser om sexuella trakasserier, härskartekniker och diskriminering samlats från anställda inom skogsbranschen, men också från studenter och anställda vid SLU. Uppropet gav också stöd åt ett öppet brev riktat till SLU och hela skogsnäringen, som Elin och flera studenter vid SLU stod bakom, med krav på handling.

Årets Alumn Elin Olofson och Karin Holmgren, SLU Prorektor. Fotograf: Johan Wahlgren.
Prisutdelning 29 maj 2019
Elin Olofsson och Prorektor Karin Holmgren
Fotograf: Johan Wahlgren

 

2017 - Johan Rockström

Årets SLU-alumn 2017 Johan Rockström. Foto: M. Axelsson, Azote.
Fotograf: M. Axelsson, Azote

Johan Rockström fick utmärkelsen Årets SLU-alumn 2017 för sitt omfattande engagemang inom globala miljö- och hållbarhetsfrågor.

Johan tog mark- växtagronomexamen vid SLU 1991. Han är professor i miljövetenskap och chef för Stockholms Resilienscenter (SRC) vid Stockholms universitet. 

Tillsammans med forskare vid SRC, har Johan tagit fram konceptet planetens gränser som publicerades i tidskriften Nature 2009. Det är ett vetenskapligt ramverk som utgår ifrån att det finns nio olika miljöproblem som alla har ett eget gränsvärde. Om något av dessa överskrids kan det leda till mycket stora miljöeffekter på grund av de tröskeleffekter som uppstår. Ramverket används för att hjälpa regeringar, internationella organisationer och företag som arbetar med hållbarhetsfrågor.

2013 - Olle Forshed

Årets SLU-alumn 2013 Olle Forshed. Foto: Saga Sandin, WWF.
Fotograf: Saga Sandin, WWF

Olle Forshed tilldelades priset Årets SLU-alumn 2013 med motiveringen: "Han är en inspirerande förebild för dagens och framtidens studenter. Han har i hög grad bidragit till att utveckla kunskapen om hur människan kan nyttja biologiska naturresurser på ett hållbart sätt, och på så sätt bidragit till god livskvalitet och hållbar tillväxt."

Olle Forshed utbildade sig till jägmästare vid SLU, där han också fick sin forskarutbildning. Han disputerade 2006 med en avhandling om skonsamt regnskogsbruk. Sedan 2010 arbetar han vid Världsnaturfonden WWF, där han är talesperson i frågor om regnskog och tropiskt skogsbruk.

Sidansvarig: slualumn@slu.se