Kostnadsfri rådgivning

Senast ändrad: 29 april 2020

Akademikonferens har lång erfarenhet att formulera och producera vinnande anbud som i konferenssammanhang kallas BID.

Vi hjälper dig också med de Power-point-presentationer som du kan behöva vid möten med beslutsfattare och ordnar s.k. site-inspections (rekognoseringsbesök) för dem. Denna service är helt kostnadsfri för dig och din institution.

Vi har lång erfarenhet av arrangemang i olika anläggningar och lokaler i Uppsala och övriga landet och ett stort register över konferensfaciliteter, hotell och t.ex. underhållare som vi kan tipsa om.

Sidansvarig: lasse.blom@slu.se