Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbar konsumtion och produktion av mjölk

Vi skapar förutsättningar och generar ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkkonsumtion. Forskningsprogrammet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - Fokus mjölk" sträcker sig från den individuella kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nyttan och nya möjligheter med gräsvallen till miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer.

En kalv och en ko utomhus. Foto.

Forskningsprojekt

I programmet finns fem projekt från tre forskningsmiljöer: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE). Projekten startade under 2019 och pågår till 2022.

Nyheter
Loading…