Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till BioCentrum

BioCentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala för samman forskare och studenter från tre institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

De ingående institutionerna är  molekylära vetenskaper, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi. I huset finns också akademikonferens som hjälper till vid arrangerande av konferenser och andra evenemang.

Tillsammans kan vi erbjuda en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av högsta internationella klass.

Gemensamt förfogar vi över forskningsfaciliteter och utrustning som möjliggör avancerade forskningsprojekt där växter, djur och mikroorganismer av intresse för jord- och skogsbruk står i centrum.    

Kalender
Publicerad: 05 april 2019 - Sidansvarig: les.paul@slu.se
Loading…