Sveriges lantbruksuniversitet

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 694 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

VSC publikationstyper

Viltskadecenter publicerar kontinuerligt rapporter, faktablad och andra typer av informationsmaterial. Böcker Faktablad Rapporter Inventeringsrapporter Viltskadestatistik Övriga publikationer (

Publikationer

Publikationer

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap inom vårt område. Vi publicerar rapporter, faktablad, böcker och andra typer av informationsmaterial.

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Rapporter

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2020 Viltskadestatistik 2019 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Selektivt fiske

Institutionen för akvatiska resurser på SLU har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet ska främja och stimulera

Selektivt och skonsamt fiske

Selektivt fiske innebär enkelt uttryckt ett fiske som fångar rätt arter av rätt storlek vid rätt plats och vid rätt tidpunkt. Tillsammans med fiskenäringen utvecklar sekretariatet för selektivt fiske

Redskap för utlåning

Inom ramen för sekretariatet för selektivt fiske har ett stort antal redskap utvecklats, men trots att redskapen fungerar rent tekniskt används tyvärr alltför få av dem vid yrkesmässigt fiske. För

Genomförda projekt

Tillsammans med fiskenäringen har SLU hittills genomfört drygt 40 projekt inom ramen för sekretariatet för selektivt fiske. Projektet innefattar både aktiva (trålar) och passiva (fällor och burar)

Sektretariatet

Institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua) har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet ska främja och

Så påverkas älgar av jakt med hund

Runt 80 000 älgar fälls varje år i Sverige, merparten av dessa jagas med hund. Men hur påverkar denna jaktmetod älgarna? Med hjälp av ny teknik har forskare undersökt detta och sett att älgarna

Invasiv fisk – från risk till resurs

Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult är ett allvarligt hot mot våra inhemska arter. Den reproducerar sig snabbt och konkurrerar ut andra arter. Nu ska forskare vid SLU ta fram kunskap som kan

Invasiv fisk – från risk till resurs

Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult är ett allvarligt hot mot våra inhemska arter. Den reproducerar sig snabbt och konkurrerar ut andra arter. Nu ska forskare vid SLU ta fram kunskap som kan

Loading…