Sveriges lantbruksuniversitet

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 554 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:
Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur? pontus.mattsson@slu.se Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de

Nationella avelsprogram för röding och regnbåge i Sverige med moderna genetiska metoder

Röding och regnbåge är de mest odlade arterna inom svenskt vattenbruk och selektiv avel är en nyckelfaktor för framgångsrik produktion av dessa arter. Detta projekt syftar till att stärka

Bakteriefritt Artemia-testsystem in vivo, en verktygslåda för akvakultur- och tvärvetenskaplig forskning

I ett bakteriefritt djur kan näringsprocesser (och andra processer) studeras separat, utan störningar från de mikroorganismer som annars finns i mag- tarmkanalen hos djur som lever i vanliga miljöer.

Odling av vildfångad fisk - välfärd, etik och utfodring

Vildfångad fisk som hålls i odling och utfodras för tillväxt kan öka lönsamheten för det kustnära fisket, som idag lider av ekonomiska problem. Detta skulle kunna göras med få negativa bieffekter på

Genomförbarhet och potential för odling av vild fisk som matas med bifångster i Sverige

Odling av vildfångad fisk (hållande för stödutfodring), förekommer idag endast i liten utsträckning i Sverige och i Europa generellt. Det finns flera fördelar med att odla vild fisk jämfört med

LIVEFLY2fish – hela levande larver av svart soldatfluga som foder till regnbåge

Användning av insekter i foder till fisk godkändes av EU 2017. Vilda laxfiskar och andra fiskarter har insekter som del i sin naturliga föda. Att ge insekter som foder till odlad fisk kan vara både

Selektivt fiske

Institutionen för akvatiska resurser på SLU har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet ska främja och stimulera

Selektivt och skonsamt fiske

Selektivt fiske innebär enkelt uttryckt ett fiske som fångar rätt arter av rätt storlek vid rätt plats och vid rätt tidpunkt. Tillsammans med fiskenäringen utvecklar sekretariatet för selektivt fiske

Redskap för utlåning

Inom ramen för sekretariatet för selektivt fiske har ett stort antal redskap utvecklats, men trots att redskapen fungerar rent tekniskt används tyvärr alltför få av dem vid yrkesmässigt fiske. För

Genomförda projekt

Tillsammans med fiskenäringen har SLU hittills genomfört drygt 40 projekt inom ramen för sekretariatet för selektivt fiske. Projektet innefattar både aktiva (trålar) och passiva (fällor och burar)

Sektretariatet

Institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua) har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet ska främja och

Invasiv fisk – från risk till resurs

Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult är ett allvarligt hot mot våra inhemska arter. Den reproducerar sig snabbt och konkurrerar ut andra arter. Nu ska forskare vid SLU ta fram kunskap som kan

Loading…