Ur SLU:s kunskapsbank

Selektivt fiske minskar bifångster

Senast ändrad: 22 december 2020

Selektivt fiske innebär enkelt uttryckt ett fiske som fångar rätt arter av rätt storlek vid rätt plats och rätt tidpunkt. Det betyder också att oönskade bifångster kan minimeras.

Tillsammans med fiskenäringen har sekretariatet för selektivt fiske vid SLU utvecklat ett flertal selektiva redskap som ska främja ett långsiktigt hållbart fiske (se fakta nedan). Ett exempel är en tvådelad trål som skiljer plattfisk från torsk.

– Att bedriva ett riktat fiske efter plattfisk som rödspotta och rödtunga samtidigt som kvoten av torsk är begränsad är en utmaning. Genom att använda en tvådelad trål med två sorteringsgaller så hamnar plattfisken i den undre trålpåsen och rundfisk som torsk i den övre. Om kvoterna på någon av arterna skulle vara slut så öppnar man helt enkelt den ena trålpåsen och kan fortsätta fiska med den andra, säger Hasse Nilsson, projektledare inom sekretariatet för selektivt fiske och forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Vad är selektivt fiske? Hur fångar man havskräftor med så lite oönskad bifångst som möjligt? I det här bildspelet kan du följa utvecklingsarbetet av en smart trål för kräftfiske. Bildpelet producerades för FN:s havskonferens i juni 2017 #SaveOurOcean.

Sekretariatets arbete ingår i regeringens 4-åriga satsning på selektivt fiske, där Havs- och vattenmyndigheten gett SLU uppdraget att samordna arbetet.

Fakta:

Några selektiva fiskemetoder som utvärderats hittills

År 2016-2017

 • Sejrist
 • Ökad selektivitet i pontonfälla för torsk
 • Selektivitet för små räktrålar del II
 • Förbättrad selektion i torsktrålar

 

År 2015

 • Kombinationsrist för utsortering av fisk och små räkor
 • Selektivitet anpassad för små räktrålare
 • Räkburar
 • Vidareutveckling av storleksselektiv kräftrist Halland
 • Trål för fångst av plattfisk och stor torsk-rist/stormaskig trål
 • Förbättrad selektivitet i torsktrålar i Östersjön
 • Utsortering av gråsej i pelagiska trålar
 • Selektiv laxfälla
 • Multifunktionsburar

Källa: Aqua reports 2016:8. Rapportering av 2015 års verksamhet

Hur går det till?

Sekretariatet för selektivt fiske på SLU samlar in idéer på redskapsutveckling direkt från fiskenäringen, och tillsammans utarbetar forskare och fiskare därefter en projektplan. En styrgrupp bestående av bland andra Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket beslutar om prioriteringar och medelstilldelning. Fiskarna utvecklar på egen hand redskapen och dessa utvärderas sedan vetenskapligt av forskare på SLU.


Kontaktinformation

Hans C. Nilsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU hans.nilsson@slu.se, 010-478 40 40

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se