Sveriges lantbruksuniversitet

Växtbioteknologi

I växtbioteknologi ingår biotekniologi som har applikationer på växter, både inom jordbruk och skogbruk.


Det finns 256 sidor som är taggade med Växtbioteknologi:
Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

SLU Plattform växtskydd samlar alla händelser inom växtskydd på SLU här

Kamil Demski

Kamil Demski

My main scientific interests concern enzymes involved in lipid synthesis in plants, especially crops like rapeseed (Brassica napus) and camelina (Camelina sativa). I am trying to decipher the enzymes

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Våra forskarstudenter har projekt som underlättar domesticering och förädling av grödor för såväl nordiska som tropiska växtförhållanden. DNA-baserade metoder anpassas för studier av genetisk

Anmälan eNyhetsbrev Digitalt läromedel

Anmälan eNyhetsbrev anna.moren@slu.se Här anmäler du dig för att få det digitala nyhetsbrev vi skickar ut en gång per månad - där du får smakprov på delar av de digitala läromedlet som lanseras i

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

IYPH 2020

IYPH 2020

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen,

Gymnasieläromedel om skog

SLU utvecklar ett digitalt läromedel som baseras på aktuell forskning kring skog, bioekonomi, biologisk mångfald och klimat - med målet att stärka intresset för skog hos unga. Det är Ljungbergsfonden

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack anne.honsel@slu.se UPSC:s Cutting-Edge seminarieserie går online.   Seminarium kommer att hållas på engelska!   Yvon

Växtförädling för svenska ärter och nya hälsosamma produkter i butiken

Svenskodlade ärter har framtiden för sig, menar forskare och näringslivsaktörer som nu drar igång ett växtförädlingsprogram för ärt med moderna växtförädlingsverktyg. Målet är nya, stabila ärtsorter

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp anne.honsel@slu.se UPSC:s Cutting-Edge seminarieserie går online. Seminarium kommer att hållas på engelska!   10:00 – 10:

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp anne.honsel@slu.se UPSC:s Cutting-Edge seminarieserie går online. Seminarium kommer att hållas på engelska!   10:00 – 10:

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack anne.honsel@slu.se UPSC:s Cutting-Edge seminarieserie går online.   Seminarium kommer att hållas på engelska!   Yvon

Loading…