Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 790 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:

Verksamhet Jordbrukslandskap

Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett

Urban Forum feb 2021

Urban Forum feb 2021

Urban Forum - Practice Meets Academia (ONLINE) hanna.weiber.post@slu.se Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för tredje gången den uppskattade

Uppdrag landsbygd

Regeringen har gett SLU uppdraget att främja en bättre samordning och samverkan inom den svenska landsbygds- och regionalforskningen. Uppdraget är en del av regeringens satsning för att stärka

Uppdrag Landsbygd

Uppdrag Landsbygd

Uppdrag Landsbygd är ett regeringsuppdrag till SLU för att sammanställa och samordna kunskapsläget inom landsbygdsforskning.

Landscape Architecture

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Barnvänlig parkförvaltning i praktiken

Hur kan förvaltningen av parker och andra utemiljöer bli barnvänlig? Det har undersökts i ett forskningsprojekt riktat mot både kommunala parkförvaltare och barn, i Sverige och Danmark. Genom breda,

Den digitala omställningen - Erfarenhetsutbyte

Den digitala omställningen - Erfarenhetsutbyte

catherine.kihlstrom@slu.se Erfarenhetsutbyte - digitaliserad undervisning. SLU Landskaps lärarforum (TSF-Forum) bjuder in till tre workshops under våren 2021 Under året 2020 har hela

Den digitala omställningen - Fördjupning & framåtriktning

Den digitala omställningen - Fördjupning & framåtriktning

catherine.kihlstrom@slu.se Den digitala omställningen - Fördjupning & framåtriktning. SLU Landskaps lärarforum (TSF-Forum) bjuder in till tre workshops under våren 2021 Under året 2020 har hela

Den digitala omställningen - Nordiskt perspektiv

Den digitala omställningen - Nordiskt perspektiv

catherine.kihlstrom@slu.se Den digitala omställningen - Nordiskt perspektiv. SLU Landskaps lärarforum (TSF-Forum) bjuder in till tre workshops under våren 2021 Under året 2020 har hela

Den digitala omställningen - Nordiskt perspektiv

Den digitala omställningen - Nordiskt perspektiv

catherine.kihlstrom@slu.se Den digitala omställningen - Nordiskt perspektiv. SLU Landskaps lärarforum (TSF-Forum) bjuder in till tre workshops under våren 2021 Under året 2020 har hela

Den digitala omställningen - Fördjupning & framåtriktning

Den digitala omställningen - Fördjupning & framåtriktning

catherine.kihlstrom@slu.se Den digitala omställningen - Fördjupning & framåtriktning. SLU Landskaps lärarforum (TSF-Forum) bjuder in till tre workshops under våren 2021 Under året 2020 har hela

Den digitala omställningen - Erfarenhetsutbyte

Den digitala omställningen - Erfarenhetsutbyte

catherine.kihlstrom@slu.se Erfarenhetsutbyte - digitaliserad undervisning. SLU Landskaps lärarforum (TSF-Forum) bjuder in till tre workshops under våren 2021 Under året 2020 har hela

Loading…