Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 334 sidor som är taggade med Företagsekonomi:
Laura Andreea Bolos disp

Laura Andreea Bolos disp

Comfortably numb: Choose, eat, waste. Four experimental essays on consumers’ acceptance of sub-optimal food eva.andersson.bjorkman@slu.se Laura Andreea Bolos försvarar sin avhandling "Comfortably

Laura Andreea Bolos disp

Laura Andreea Bolos disp

Comfortably numb: Choose, eat, waste. Four experimental essays on consumers’ acceptance of sub-optimal food eva.andersson.bjorkman@slu.se Laura Andreea Bolos försvarar sin avhandling "Comfortably

Peter Centerfeldt

Peter Centerfeldt

Jag är forskningsassitent och har en av samhället subventionerad trygghetsanställning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av transkription av intervjuer på ljudfiler till text i MS Word,

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Strategi

Pelaren Strategi beskriver hur företaget ska uppnå sin vision. Strategin är i sig grundläggande för beslutsfattande i samtliga pelare. Varje steg i utvecklingen bör följa strategin för att man

Produktion

Produktionen beskriver processen för att framställa ett värdeerbjudande till marknaden. Det ska helst göras med så stor verkningsgrad som möjligt och att hela processen från start till slut görs med

Detta är företagsledning

Detta är företagsledning

Inom SLU Kompetenscentrum företagsledning arbetar vi med "De fem pelarna" - en arbetsmetod med fem områden som används för att beskriva vad företagsledning omfattar. Marknad, ekonomi, ledarskap,

Ledarskap

Pelaren Ledarskap behandlar företagarens ledarskapsförmåga och vision, vilket lägger grunden för tillvaratagandet av företagets viktigaste resurs: människan. Ledarskap krävs för att skapa social

Ekonomi

Pelaren Ekonomi handlar till stor del om ekonomistyrning, att ha kontroll på företagets ekonomi. Det är av största vikt av att ett företag genererar vinst så det blir ekonomiskt hållbart, annars

Marknad

Pelaren Marknad handlar om att alla företag gör ett första strategiskt val: vilken marknad man ska befinna sig på. Ett företag kan givetvis befinna sig på flera marknader. Det valet avgör till stor

Innovationsprocessen i små företag

Innovationsprocessen i små företag

Innovationsprocessen i små företag marianne.persson@slu,se Är ditt företag ett framtidsföretag? För att ett företag ska vara relevant på framtidens marknad krävs ständig förnyelse och innovation.

Om SLU Horticulture

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård. I fakultetens strategi för 2017- 2020 framhålls att många av de

Loading…