Sveriges lantbruksuniversitet

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.


Det finns 174 sidor som är taggade med Botanik:
Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

SLU Plattform växtskydd samlar alla händelser inom växtskydd på SLU här

Peter Centerfeldt

Peter Centerfeldt

Jag är forskningsassitent och har en av samhället subventionerad trygghetsanställning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av transkription av intervjuer på ljudfiler till text i MS Word,

Kamil Demski

Kamil Demski

My main scientific interests concern enzymes involved in lipid synthesis in plants, especially crops like rapeseed (Brassica napus) and camelina (Camelina sativa). I am trying to decipher the enzymes

Anmälan eNyhetsbrev Digitalt läromedel

Anmälan eNyhetsbrev anna.moren@slu.se Här anmäler du dig för att få det digitala nyhetsbrev vi skickar ut en gång per månad - där du får smakprov på delar av de digitala läromedlet som lanseras i

Jonathan Cope

Jonathan Cope

För mer information se den engelska versionen.

SLU och klimatet

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

IYPH 2020

IYPH 2020

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen,

Gymnasieläromedel om skog

SLU utvecklar ett digitalt läromedel som baseras på aktuell forskning kring skog, bioekonomi, biologisk mångfald och klimat - med målet att stärka intresset för skog hos unga. Det är Ljungbergsfonden

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack anne.honsel@slu.se UPSC:s Cutting-Edge seminarieserie går online.   Seminarium kommer att hållas på engelska!   Yvon

Klimat

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp anne.honsel@slu.se UPSC:s Cutting-Edge seminarieserie går online. Seminarium kommer att hållas på engelska!   10:00 – 10:

Loading…