Sveriges lantbruksuniversitet

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 262 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:
Emma Bromark

Emma Bromark

Doktorand vid institutionen för energi och teknik inom insamling av växthusgaser från jordbruk, lantbruk och biogassektorn. 

Postdoktor inom skoglig fjärranalys

Är du intresserad av att arbeta med metoder för trädslagsklassning med hjälp av flygburen laserskanning och satellitbilder. Då kan den här tjänsten vara något för dig. Flygburen laserskanning har

ÄK-möte Växtskydd och Ogräs 17 mars 2020

ÄK-möte Växtskydd och Ogräs 17 mars 2020

Möte med ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU erland.liljeroth@slu.se, 040-41 55 67

ÄK-möte Vall och grovfoder 190319

ÄK-möte Vall och grovfoder 190319

Möte med ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se

Forskning

Forskningen kombinerar detaljerade studier av produktionssystemens biologi och teknologi med systemanalyser och ämnesövergripande synteser. Institutionen har en bred kompetensprofil inom

Projektwebbar

Projektwebbar

Webbpubliceringar för projekt: Nöt-stallplan på nätet Får-stallpan på nätet Ko-stallplan på nätet Adaptation Pilot Skåne Ljus inom hortikultur Forskarnätverk potatis

Nötstallplan

Nötstallplan

andrus.kangro@slu.se

Fårstallplan

Fårstallplan

andrus.kangro@slu.se

Kostallplan

Kostallplan

andrus.kangro@slu.se

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Energi- och kostnadseffektiv reningsgrad för biogas vid användning i traktorer

Framförallt för gårdsanläggningar bidrar höga uppgraderingskostnader till att biogas sällan är ett alternativ som drivmedel för gårdens traktorer, trots de fördelar detta bränsle kan ha för

RSS flöde äldre artiklar

RSS flöde äldre artiklar

Äldre artiklar energi och teknik omvärldsbevakning eva-lena.selfene@slu.se

Loading…