Sveriges lantbruksuniversitet

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 207 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Jäst gör fiskfoderolja av halm

Den olja, t.ex. palm- eller sojaolja, som används i foder till röding kan bytas ut mot “fet jäst” som odlats i ett halmbaserat substrat. Jästoljan har en liknande sammansättning och görs på en råvara

Publikationer

Publikationer

Här finns publikationer från SLU Riskvärdering av växtskadegörare.

Eva Forsgren

Eva Forsgren

Jag är samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa, och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Mitt särskilda forskningsfokus inom gruppen är

Över tolvtusen hittills okända mikroorganismer beskrivna i gigantiskt globalt samarbete

En ny databas som beskriver arvsmassan från mer än 52 000 olika bakterier och arkéer, varav över 12 500 hittills okända, har lanserats i tidskriften Nature Biotechnology. Databasen bygger på

Över tolvtusen hittills okända mikroorganismer beskrivna i gigantiskt globalt samarbete

En ny databas som beskriver arvsmassan från mer än 52 000 olika bakterier och arkéer, varav över 12 500 hittills okända, har lanserats i tidskriften Nature Biotechnology. Databasen bygger på

Projekt

Vårt mål är att ta fram ny kunskap som medger en bättre styrning av den mikrobiologiska biogasprocessen. Målet med forskningen är att nå hög effektivitet, stabilitet och biogasproduktion i

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Ida Nordström

Ida Nordström

PhD Student in Forest Pathology: Non-destructive and high-throughput detection of forest pests and pathogens using next-generation technologies. Ida is a PhD student in the Forest Pathology research

Anna Schnürer

Anna Schnürer

Jag är professor i mikrobiell bioteknik på institutionen för molekylära vetenskaper. Min forskning är riktad mot att öka den grundvetenskapliga förståelsen av anaeroba mikrobiella processer och att

Saeid Karkehabadi

Saeid Karkehabadi

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:saeid.karkehabadi@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=iot_card&format=rss

Avsnitt 3: Master Studies

Är du nyfiken på hur det är att plugga på masterprogrammet Fish and wildlife? I detta avsnitt delar Stephanie Higgins och Anna Widén med sig av sina erfarenheter som studenter. Management of Fish and

Loading…