Samverkan vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Samverkansuppgiften: sektorsnära verksamhet som samverkar med det omgivande samhället – myndigheter, näringar, intresseorganisationer – för att vetenskaplig kunskap på bästa sätt skall bidra till ett uthålligt nyttjande av naturresurserna.

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap bedrivs samverkan enligt särskilda uppdrag. Vid institutionerna finns personer med särskilt ansvar för att leda och utveckla institutionens samverkan med det omgivande samhället inom sina respektive ämnesområden:

 
Thomas Norrby tilldelades utmärkelsen Årets samverkare 2017.

 

 
Jens Sundström tilldelades utmärkelsen Årets samverkare 2016.

 


Alfred Sandström tilldelades utmärkelsen Årets samverkare 2015.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marnie.hancke@slu.se, 018-67 11 81, 073-4155215

Sidansvarig: mw-red@slu.se