Amerikansk hummer

Senast ändrad: 18 september 2020

Hur känner man igen en Amerikansk hummer?

 

Figuren visar en typisk amerikansk hummer (Homarus americanus). Notera att prickarna på huvudet inte är helt vita som på vår egen hummer. Stjärtloberna (de fem plattorna längst ner på stjärten) är inte lika mörka som resten av stjärtens ovansida. Detta ser man på flera meters avstånd. Färgen på stjärtloberna kan variera från närmast gul till ljusbrun (vanligast) som på bilden ovan.

Var kommer amerikansk hummer ifrån?

Amerikansk hummer förekommer längs Nordamerikas östkust (USA och Canada), och importeras, ofta levande, till Sverige.

Hur många amerikanska humrar har fångats?

Totalt har det sedan första fyndet 2008 rapporterats 36 amerikanska humrar mellan Marstrand och Smögen (2017-06-13). Av dessa fångades 23 humrar under 2014 varav 19 i Gullmarsfjorden. Fem amerikanska humrar inrapporterades under 2015 och 3 st under 2016, varav 2 st från Gullmarsfjorden. Hummern verkar sprida sig ut på djupare vatten och längs med kusten. Under 2014 och 2016 fångades två amerikanska rombärande humrar vilka hade hybrida ägg (dvs hanen är en europeisk hummer). Den senare honan sparades levande och har kläckt äggen i laboratorium. Inga Amerikanska humrar rapporterades upphittade under 2018 och 2019.

Belöning

Havsfiskelaboratoriet betalar ut en belöning på 500–1000 kr (beroende på vikt) för humrar som misstänks vara amerikanska, men först efter godkännande per telefon (se nedan). Belöning delas även ut för humrar (både europeiska och amerikanska) som misstänks vara sjuka ex om de har många mörka fläckar på skalet (kan vara shell disease).

Gör så här:

Om man fångar en misstänkt amerikansk hummer eller misstänkt sjuk hummer skall man ringa direkt från båten till en av kontaktpersonerna på Havsfiskelaboratoriet på ett av numren på denna sida. Detta gäller även undermålig hummer eller hummer med yttre rom.

Tillstånd att föra iland fångsten ges om Havsfiskelaboratoriet bedömer fångsten som intressant att ta emot. Lägg hummern i en plastpåse och förvara den i kylskåp till dess att Havsfiskelaboratoriets personal hämtar hummern. Fiskare som för iland olovlig hummer kan inte bli åtalade om de fått tillstånd från Havsfiskelaboratoriet.

Ring: Ring 076-840 77 97 (Mats Ulmestrand) eller 070-306 87 75 (Andreas Sundelöf)

 

Hur sprids amerikansk hummer till svenska vatten?

Amerikansk hummer kan antingen medvetet sättas ut eller rymma från olovlig förvaring i havet. Fångade amerikanska humrar har i en del fall fortfarande haft nordamerikanska exportörers gummiband runt klorna. En naturlig invandring från Nordamerika kan helt uteslutas. Amerikansk hummer kan förekomma på samma djup som europeisk hummer dvs ner till ca 50 m men den kan även gå ner till  över 200 m.

Den första amerikanska hummern som rapporterades till Havsfiskelaboratoriet 2008 fångades av en trålare på 160 m djup utanför Smögen. Om amerikansk hummer går ned på djupare vatten kommer den att undgå ett fiskas med tinor och får därmed ett skyddat område där en population skulle kunna växa till. Om detta sker kan en introduktion i svenska vatten inte hindras. Det är därför viktigt att agera snabbt genom att förbjuda eller starkt begränsa import/försäljning av levande amerikansk hummer.

Importförbud

Det är förbjudet att sumpa amerikansk hummer i svenska vatten. Då försäljning av levande amerikansk hummer sker direkt till allmänheten är det omöjligt att övervaka ett sådant förbud. Det är endast genom att förbjuda importen av levande amerikansk hummer som en spridning till svenska vatten kan hindras på ett optimalt sätt. Tidigare har ett sådant förbud antagits när det gäller levande import av insjökräftor.  

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för våra svenska hummerbestånd och främmande arter. Miljödepartementet behandlar, sedan flera år tillbaka, frågan om ett förbud för import av levande amerikansk hummer. Frågan om levande import diskuteras nu inom EU. Norge har redan förbjudit levande import av amerikansk hummer.

Hotet från amerikansk hummer

Sjukdomar parasiter och hybridisering

Nordamerikanskt hummerfiske har lokalt drabbats hårt av sjukdomsutbrott. Sjukdomar med hög dödlighet (ex bakteriesjukdomen Gaffkemia) kan vara ett stort problem i tankar där hummer förvaras innan export. I havet förekommer många sjukdomar på hummer t.ex. sjukdomen Shell disease som är en komplex sjukdom (som undersöks av många laboratorier) och som orsakar fisket stor skada då hummern får stora skador på skalet vilket gör dem osäljbara och kan orsaka dödlighet. Amerikansk hummer har många andra sjukdomer men kunskapsnivån är fortfarande låg. Amerikansk hummer kan även ha parasiter som kan orsaka skada.

Direkt påverkan på europeisk hummer

Kunskapen är låg om hur amerikansk och europeisk hummer påverkar varandra. Två amerikanska hummerhonor har befruktats (i vilt tillstånd) av en europeisk hane i norska vatten och amerikansk hummer med Shell disease har påträffats i norska vatten (Skagerrak). Även en amerikansk hona i Gullmarsfjorden som fångades 2014 hade hybrida ägg.  Europeiska honor med hybrida ägg kan antas förekomma men eftersom hummer med yttre rom inte får fiskas har man inte kunnat konstatera detta i svenska vatten.

Hur hybrider kommer att påverka europeisk hummer är i dag okänt. Hybrida humrar har hittills inte fångats av fiskare. Det kan antas att de behöver bli 5-7 år gamla innan de når fångstbar storlek. Havsfiskelaboratoriet i Lysekil (SLU) har nyligen avslutat en mindre pilotstudie på parasiter på europeisk hummer men brist på forskningsmedel begränsar för närvarande laboratoriets forskning på marina parasiter, sjukdomar och hybridisering hos hummer i svenska vatten.

 


Kontaktinformation

Mats Ulmestrand, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
mats.ulmestrand@slu.se, 010-478 40 48, 076-840 77 97

Sidansvarig: malin.werner@slu.se