Rapportera fynd av svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 18 juni 2020

Fynd av misstänkt svartmunnad smörbult rapporteras enklast  i Artportalen eller i Rappen . Du kan också fylla i nedanstående formulär.

Rapportera Svartmunnad smörbult

Jag har jämfört mitt fynd med beskrivning av tånglake och svart smörbult men kommit fram till att det rör sig om en svartmunnad smörbult
Är bukfenorna sammanväxta?
Är fiskens huvud kraftigt?
Svart fläck bak på främre ryggfenan?
Finns fisken bevarad?
Finns det ett foto av fisken?
Det är ok att mitt fynd registreras i artportalen (mina personuppgifter registreras ej där)
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.*

Kontaktinformation

Noora Mustamäki, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se