Svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 28 januari 2021

Den svartmunnade smörbulten är en invasiv främmande fiskart. Den sprider sig snabbt och är nu väl etablerad på flera platser längs den svenska kusten. Det finns risk för att den kan komma att konkurrera med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda. Rapportera fynd av svartmunnad smörbult! Då hjälper du oss att hålla koll på artens spridning.

Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet. Den har sannolikt spridits till Östersjön via barlastvatten från fartyg. 2008 upptäcktes en svartmunnad smörbult för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård. Där är arten nu väl etablerad, och detsamma gäller i Göteborg, i Visby, i Kalmarsund och i Stockholms södra skärgård. Under 2020 hittades den i stor mängd i Gävlebukten vilket är det nordligaste fyndet i Sverige.
Utbredning av svartmunnad smörbult 2020.

Svartmunnad smörbult ökar snabbt i antal efter etablering

Den svartmunnade smörbulten är otroligt anpassningsbar, den reproducerar sig snabbt och har lätt att hitta både boplatser och föda. När svartmunnad smörbult väl etablerat sig i ett område ökar den ofta snabbt i antal. I Gdanskbukten där arten första gången hittades i slutet av 1990-talat, dominerar den nu helt kustfiskfaunan.

Vid SLU Aquas provfiske i juli 2015 i Karlskrona fångades 162 svartmunnade smörbultar på 29 av 45 fiskade platser. År 2009 fångades enbart nio individer i samma typ av fiske. På samma sätt har svartmunnad smörbult ökat drastiskt i våra provfisken vid Muskö i Södra stockholms skärgård fram till 2017. Efter den extremt varma sommaren 2018 fick vi färre smörbultar än väntat men framtiden får utvisa om detta verkligen är en nedgång i beståndet eller om fisken bara dragit sig tidigare ut på djupare vatten.

Fångster av Svartmunnad smörbult i miljöövervakningen.

Rapportera fynd av svartmunnad smörbult!

I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige.  

Om du fångar vad du misstänker är en svartmunnad smörbult så kan du hjälpa oss i arbetet att följa hur arten sprider sig. Rapportera dina fynd av svartmunnad smörbult, via  vårt formulär  eller via Rappen eller på www.artportalen.se.

Svartmunnad smörbult ska inte förväxlas med inhemska arter (se bildspel)

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus). Hane i svart lekdräkt och hona med den för båda könen karakteristiska svarta fläcken på främre ryggfenan, typiskt är också det kraftiga huvudet. Liksom alla smörbultar har arten en sammanväxt bukfena.
Förväxla inte svartmunnad smörbult med den utseendemässigt mycket lika svarta smörbulten. Svart smörbult har inte sin svarta fläck i bakkant av främre ryggfenan utan den har sina fläckar i framkant av både främre och bakre ryggfenan. Den har dessutom inte lika kraftigt huvud och bli sällan över 10 cm lång. Även stubbarna kan förväxlas med svartmunnad smörbult, deras hanar kan ha fläck i bakkant av främre ryggfenan, men de är ännu mindre och slankare.
Förväxla inte svartmunnad smörbult med ringbuk som också har en sugskiva men den har tillskillnad från smörbultar en sammanväxt ryggfena.
Förväxla inte svartmunnad smörbult med tånglake som har en sammanväxt ryggfena och saknar sugskiva.
Att begränsa spridning av svartmunnad smörbult

Att utrota den svartmunnade smörbulten när den väl etablerat sig är princip omöjligt, men det går att begränsa spridningen. SLU Aqua och Enetjärn Natur har på uppdrag av HaV tagit fram ett kunskapsunderlag för svartmunnad smörbult som väntas bli publicerat 2021.

Den svartmunnade smörbulten sprids framförallt av fartygstrafik. En rening av fartygens barlastvatten skulle troligen få störst effekt, men även båttvätt vid flytt av båtar från kust till inlandsvatten skulle kunna begränsa spridningen. Starkare rovfiskbestånden skulle troligen även det minska risken för att svartmunnade smörbult etablerar sig i nya områden.


Kontaktinformation

Noora Mustamäki, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se