Data

Senast ändrad: 27 mars 2020
Person som inventerar växter i en ruta i skogen. Foto.

Här finns länkar till databaser, samt i vissa fall nedladdningsbara excelfiler med IM-data

Atmosfärskemi, nederbördskemi, krondropp

Luftkemi 1996-2018 (Excel-fil)
Bulkdeposition 1996-2018 (Excel-fil)
Krondroppskemi 1996-2018 (Excel-fil)

Vegetation

Vegetationsdata (databas)

Meteorologi, hydrologi och vattenkemi

Aanderaa-data (lösenordskyddad databas)
Vattenkemiska data (databas)
Markvatten (Excel-fil)

Grundvatten

Grundvattenövervakning (SGU:s information)
Grundvattenkemiska data (databas)

Aneboda

Kemi och vattenföring 1983-1995 (Excel-fil)

Gårdsjön

Vattenkemi 1996-2016 (Excel-fil)
Vattenföring 1996-2018 (Excel-fil)


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se