Detta gör vi inom program försurning

Senast ändrad: 19 maj 2020
Kalkning av sjö. Foto

Program Försurning ger en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP).

I programmets verksamhet ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i skogsmark och vattendrag. En aktuell fråga är försurningspåverkan från skogsbruket och uttaget av biobränsle.

Verksamhetslänkar

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se