Nationella kräftdatabasen

Senast ändrad: 13 november 2020
Kräftbur. Foto SLU

SLU Aqua ansvarar för den nationella kräftdatabasen. Här hittar du information om kräftors förekomster, kräftprovfisken och pestdrabbade vatten.

Gå till kräftdatabasen


Manual till Nationella kräftdatabasen, version 1.5

Referera utdrag från Nationella kräftdatabasen så här:

Bohman, P. (Redaktör). yyyy. Nationella kräftdatabasen. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/kraftdatabasen [yyyy-mm-dd].

Rapportera kräftfångster

För att få en bättre bild av Sveriges förekomster av kräftor samlar vi in fångstuppgifter från fisket av flod- och signalkräfta i hela landet - oavsett om fisket var bra eller dåligt.

GÅ TILL INMATNINGSFORMULÄRET

 

Tack för din medverkan!

Om kräftdatabasen

 Kräftdatabasen innehåller uppgifter om signal- och flodkräftor i Sverige:

  • förekomster
  • kräftprovfisken & provtagningar
  • kräftpest (registrerade vatten)

Databasens fungerar som ett geografiskt IT-stöd vid miljöövervakning och kräftforskning. I databasen lagras kvalitetssäkrad data om kräftor i Sverige, som direkt kan kopplas till vektoriserade och rastrerade kartskikt. I framtiden kommer databasens funktioner att breddas och förbättras. Rutiner för uppdateringar utarbetas kontinuerligt.

Idag används kräftdatabasen i flera olika nationella och internationella forskningsprojekt. Databasen utgör även ett handläggarstöd för en rad olika myndigheter.

Kräftdatabasen är beroende av att uppdateringar av kräftdata inkommer! Därför är ett nära samarbete mellan SLU och regionala/lokala myndigheter, fiskeorganisationer och fiskevattenägare viktigt.

Under våren 2017 lanseras kräftdatabasen på webben och blir tillgänglig för alla. En del kräftdata är hemligstämplad av fiskevattenägare och kommer inte att vara tillgängligt.

En kortfattad användarmanual (pdf) till kräftdatabasen finns att tillgå på denna sida då databasen lanseras.


Kontaktinformation
Sidansvarig: teresa.soler@slu.se