Detta gör vi inom program Sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 13 januari 2021
Vattenprovtagning. Foto: Patrik Bohman, SLU.

Vi samlar och koordinerar den verksamhet på SLU som gäller sjöar och vattendrag.

Sjöar och vattendrag är ett av de större programmen inom SLU:s miljöanalys, eftersom vi har en central roll med många uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten. Uppdragen rör bland annat den nationella miljöövervakningen av sjöar och vattendrag, och vi är också datavärdar för denna typ av data.

Resultaten från miljöövervakningen ger underlag för uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag och övriga miljömål med vattenanknytning.

Programmets forskare stödjer vatten- och fiskförvaltning genom att forskarna tar fram bedömningrunder och beslutsunderlag, som rör föreskrifter, fiskeregler och åtgärder. Vi stödjer även myndigheters arbete med EU:s ramdirektiv för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet.

Verksamheter och projekt

Miljöövervakning

SLU har sedan länge drivit den nationella miljöövervakningen av sjöar och vattendrag, ett uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten. För några år sedan firade sötvattenövervakningen 50 år, och i samband med det gav vi även ut ett specialnummer i tidningen Ambio.

Vi utför också många regionala och lokala miljöövervakningsprojekt på uppdrag av vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund m.fl.

Nationell miljöövervakning:

Datavärdskap

SLU är datavärd för miljöövervakningsdata om sjöar och vattendrag, inklusive fisk, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Som datavärd lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vi data för sjöar och vattendrag. Uppdraget innebär även att SLU tar emot data från externa aktörer som utför miljöövervakning, om data uppfyller kvalitetskriterierna och levereras enligt våra mallar.

Miljöanalys och rapportering, exempel


 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se