Sveriges lantbruksuniversitet

Skoglig fjärranalys

Inom ämnesområdet Skoglig fjärranalys utvecklar vi metoder för att mäta och karaktärisera skog och vegetation med olika typer av sensordata. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar. Sensorerna kan vara monterade på satelliter, flygplan eller drönare. Skogen kan även avbildas horisontellt med sensorer som placeras inne i beståndet.

Loading…