Databasen för provfiske i vattendrag - SERS

Senast ändrad: 17 augusti 2020
SLU har utbildningar i elprovfiske. Foto.

Välkommen till databasen för provfiske i vattendrag! Här kan du ladda hem data från mer än 70 000 utförda elfisken fördelade på cirka 20 000 elfiskelokaler. Här finns också information för dig som ska bedriva miljöövervakning med just elfiske som metod. Databasen för provfiske i vattendrag (Svenskt elfiskeregister) är den nationella databasen för elfiskedata och den har varit i bruk sedan 1989. All data är tillgänglig för allmänheten.

Data till forskning, rödlistor och ekologisk status

Databasen för provfiske i vattendrag heter officiellt Svenskt elfiskeregister (SERS). 

Data används i nationella utvärderingar, till exempel vid bedömning av ekologisk status i våra vattendrag, men också vid uppföljning av fiskevårdsåtgärder (till exempel kalkning, uppförande av fiskvägar, biotoprestaurering). Data från databasen används också i forskningsprojekt och i nationella sammanställningar, till exempel ArtDatabankens rödlista.

Hämta data, ladda hem protokoll och se vad du behöver vid elfisket

I flikarna nedan hittar du allt du behöver veta när du ska ut i fält. Vi har också utbildningarna för dig som är ny som elfiskare. Och i publikationslistan nedan hittar du några av de många rapporter utgivna av institutionen för akvatiska resurser där data kommer från databasen för provfiske i vattendrag. 

Källhänvisning för databasen för provfiske i vattendrag

Källhänvisning för data från databasen för provfiske i vattendrag

  • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna vattenrelaterad miljöövervakning i Sverige. När du publicerar miljöövervakningsdata från databasen för provfiske i vattendrag ska du ange att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning.

  • Data från databasen för provfiske i vattendrag skall refereras enligt följande: 
    Svenskt elfiskeregister – SERS. yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret [yyyy-mm-dd]

Datavärdskap på SLU

Institutionen för akvatiska resurser är datavärd för fisk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Datavärdskapet innebär att SLU ansvarar för att provfisken inom nationella och regionala miljöövervaknings- och kalkningsprogram kvalitetssäkras, lagras och görs tillgängliga för allmänheten. Information om datavärdskapet finns på SLU men också på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Publikationer om elfiske

Publikationer om elfiske utgivna av institutionen för akvatiska resurser

Publikationer om elfiske 


Kontaktinformation

Jon Duberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
SERS@slu.se, 010-478 42 82

Mikael Andersson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
SERS@slu.se, 010-478 42 53

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se