Sveriges lantbruksuniversitet

Datavärdskap för sjöar och vattendrag

Vi är nationella datavärdar för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakning, samt från lokala övervakning inom recipientkontroll, egenkontroll och kommunal övervakning. 

Vårt uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vatten­drag.

 

Musselportalens data flyttas till Miljödata MVM

Uppgifter insamlade under Undersökningtypen Stormusslor samt tillhörande bilder kommer lagras och tillgängliggöras av Miljödata-MVM https://miljodata.slu.se/MVM/. Tjänsten är under utveckling och Musselportalens data planeras bli tillgänglig under våren 2021. Uppgifter som uteslutande tillhör Undersökningstypen "Lokalbeskrivning" kommer tillfälligt att lagras men tillgängliggöras först när ett nytt datavärdskap för dessa data upprättats.

Frågor om Miljödata-MVM kan skickas till datavard-vatten@slu.se.

Frågor om det regionala och nationella övervakningsprogrammet Stormusslor kan ställas till Frans.Olofsson@lansstyrelsen.se och Karl-Magnus.Johansson@lansstyrelsen.se.

Publicerad: 28 januari 2021 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…