Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund har i uppdrag att samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Morötter växer på fält

Koordinator för sortprovningsverksamhet inom trädgårdsgrödor

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstationen (EPS) har fått uppdraget från SLU via SLU Grogrund att utveckla och etablera en verksamhet för sortprovning av trädgårdsgrödor.

Elitplantstationen söker en koordinator för att utveckla och etablera ett system för urval av sorter inom trädgårdsnäringen i Sverige, som skall bidra till en ökad tillgång till växtsorter som möjliggör en konkurrenskraftig och hållbar trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Publicerad: 26 januari 2021 - Sidansvarig: lena.johnson@slu.se
Loading…