Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom SLU Partnerskap Alnarp initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

Sötpotatis - ny gröda för Sverige

Efterfrågan på sötpotatis ökar stadigt och det finns goda förutsättningar att kunna odla denna i Sverige på friland. Det vi kallar sötpotatis är lagringsrötter och den förökas vegetativt, vanligtvis med sticklingar, och plantering och skörd tillhör utmaningarna. Lyssna på Helena Karlén, hortonom, som i sitt arbete på SLU i Alnarp studerat sötpotatis och sötpotatisens möjligheter i Sverige.

Konkurrera med kvalitet

Projektet ’Konkurrera med kvalitet’ som har fått medel via SLU Partnerskap Alnarp syftar till att utvärdera nya sorter av dessert-, must- och cideräpplen, och startade 2014. Ett urval av de bästa sorterna kommer under 2020 att särskilt utvärderas avseende lagringsduglighet och kvalitet vid juice och cidertillverkning. Målet är att därefter kunna välja ut några bra sorter som kan rekommenderas antingen för IP-odling (integrerad produktion) eller ekologisk odling. Partners: Äppelriket, Kiviks Musteri och Apolinaire

Metod för utvärdering av industriell symbios

Hur möter vi effekter och miljöbesparingar med industriell symbios i realtid och med säsongsvariationer? Möt Andreas Nicolaidis Lindqvist, industridoktorand på SLU och RISE, som berättar om projektet som undersöker hur man utvärderar och ger underlag till en modellbaserad planering av en industriell symbios. Ett projekt inom SLU Partnerskap Alnarp, Rise och Sotenäs Symbioscentrum
Publicerad: 20 januari 2021 - Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se
Loading…