Sveriges lantbruksuniversitet

Integrerad kalkningseffektuppföljning, IKEU

Integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU) är Havs- och vattenmyndighetens program för nationell uppföljning av effekter av kalkning i sjöar och vattendrag. Vi tar fram kunskap om de långsiktiga effekterna av kalkning i sjöar och vattendrag och bidrar till att utveckla kalkningsverksamheten. Programmet utförs i samarbete mellan olika myndigheter och universitet.

Loading…