Sveriges lantbruksuniversitet

CFW avslutades formellt 31/12 2018

Centrum för vilt- och fiskforskning - Center for Fish and Wildlife research (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.

Seminariet ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” arrangerades 20:e november av CFW - se video

Loading…