Sveriges lantbruksuniversitet

Framtidens lantbruk

var under åren 2009-2016 en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som utvecklade kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning. Frågeställningarna har från 2017 breddats och tagits över av forskningsplattformen SLU Future Food.

Publicerad: 20 augusti 2020 - Sidansvarig: pernilla.johnsson@slu.se
Loading…