Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Urban Futures

är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

SLU Landskap träffar Suzanne Mathew

Landskapsarkitekt Suzanne Mathew, från Rhode Island School of Design i USA, tillbringade två veckor under hösten 2019 på fältarbete i Alnarps Landskapslaboratorium. På grund av Covid-19 avbröts hennes planerade föreläsning vid SLU:s Landskapsdagar i april, men vi lyckades ändå träffa henne digitalt.

SLU Urban Futures träffar Michel Desvigne

Den internationellt erkända landskapsarkitekten Michel Desvigne från Paris arbetar med en landskapsanalys och en vision för Alnarp som komplement till campusplanen. När han besökte Alnarp i januari 2020 fick SLU Urban Futures en chans att träffa honom för en intervju.
Följ oss på Facebook

Lab story: Alnarps Landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar ca 20 hektar mark för experimentell design, konstruktion och skötsel. SLU Urban Futures träffade Björn Wiström och Erik Svensson för att höra mer.

Lab story: Alnarps Rehabiliteringsträdgård

Rehabiliteringsträdgården i Alnarp är en arena som välkomnar multi- och tvärvetenskaplig forskning och samarbeten. SLU Urban Futures träffade Anna María Pálsdóttir och Vanessa Mårtensson.
Publicerad: 09 september 2020 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…