Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Future One Health

är en strategisk plattform för stimulans av tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. Vi är en av SLU:s fyra framtidsplattformar.

Plattformens namn var tidigare SLU Framtidens djur, natur och hälsa.

En konceptmodell av one health, illustration.

Våra temaområden

Vi utgår från ett "One Health-perspektiv”, det vill säga samspelet mellan djur, människor och våra omgivande ekosystem. Hit räknas bland annat betydelsen av djur och naturupplevelser för människan, sjukdomar som kan överföras mellan människa och djur samt gemensamma livsstilssjukdomar.

Publicerad: 01 februari 2021 - Sidansvarig: futureonehealth@slu.se
Loading…