Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2477 sidor som är taggade med Forskning:

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och

Frivillig kotrafik och automatisk mjölkning med AMR i större mjölkbesättningar

Målet med detta projekt var att hitta olika strategier för att optimera frivillig kotrafik i besättningar med automatisk mjölkning med AMR. Automatisk mjölkning har funnits tillgängligt på

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

SLU Plattform växtskydd samlar alla händelser inom växtskydd på SLU här

Urban Forum feb 2021

Urban Forum feb 2021

Urban Forum - Practice Meets Academia (ONLINE) hanna.weiber.post@slu.se Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för tredje gången den uppskattade

Projekt

Projekt

Avslutade projekt Avslutade projekt Pågående projekt Prioritering av projekt inom SLU Grogrund Strategi för SLU Grogrund 2018-2020

Utveckling av metoder för automatiserad fenotypning för förädling av vete och sockerbetor

Utveckling av metoder för automatiserad fenotypning för förädling av vete och sockerbetor

Kort om projektet Mot bakgrund av klimatförändringarna behöver vi utveckla nya växtsorter som är anpassade till de miljöer där de ska odlas. Med hjälp av avancerade urvalsverktyg för nyframtaget

Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur? pontus.mattsson@slu.se Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de

Utveckling av genomeditering i livsmedelsgrödora

Utveckling av genomeditering i livsmedelsgrödora

Projektet pågår: 2021-2024 Projektkoordinatorer: Per Hofvander, SLU Deltagande organisationer är: SLU, Lantmännen, MariboHilleshög

SOL GENDER

SOL Gender is a cross-divisional initiative with the aim to foster collaborative efforts on research and education related to gender and feminist research within the Department of Urban and Rural

Barnvänlig parkförvaltning i praktiken

Hur kan förvaltningen av parker och andra utemiljöer bli barnvänlig? Det har undersökts i ett forskningsprojekt riktat mot både kommunala parkförvaltare och barn, i Sverige och Danmark. Genom breda,

Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang

Allt fler forskningsstudier med fokus på utemiljön visar på den positiva inverkan som kontakt med natur har på patienter, personal och övriga användare. Utemiljön är därför viktig att inkludera när

Restorativa arbetsplatser

Restorativa arbetsplatser kännetecknas av varierad grönska utformad för att gynna arbetstagares hälsa och kapacitet. Naturkvaliteter tolkas undermedvetet som trygga och innebär att stressen snabbt

Loading…