5
maj
Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp

Välkommen till docentföreläsning i Alnarp

docentföreläsningar |

Modern plant breeding – use of precision tools to meet the need of sustainable and healthier crops

Docentföreläsningen ges av tekn. dr. Mariette Andersson, institutionen för växtförädling vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid SLU i Alnarp.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se