Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 702 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

Smart hänsyn

Forskningsprogrammet Smart Hänsyn har belyst olika aspekter på naturhänsyn. En huvudslutsats är att naturhänsyn generellt är positivt för den biologiska mångfalden jämfört med kalavverkning. Ovanliga

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas

Restaurerade våtmarker - CH4 och MeHg

Detta projekt studerar ifall restaurering av dikade våtmarker i det boreala landskapet kan leda till negativa miljöeffekter i forma av ökad metylering av kvicksilver, samt utsläpp av växthusgaser

Application: PhD-project

You can now applicate for a new PhD-project: Managing stand structure to restore mixed oak-dominated forests for conservation of biodiversity. Description: Oak-dominated forests are widespread in

Application: PhD-project

You can now applicate for a new PhD-project: Managing stand structure to restore mixed oak-dominated forests for conservation of biodiversity. Description: Oak-dominated forests are widespread in

Application: PhD-project

You can now applicate for a new PhD-project: Managing stand structure to restore mixed oak-dominated forests for conservation of biodiversity. Description: Oak-dominated forests are widespread in

Anmälan eNyhetsbrev Digitalt läromedel

Anmälan eNyhetsbrev anna.moren@slu.se Här anmäler du dig för att få det digitala nyhetsbrev vi skickar ut en gång per månad - där du får smakprov på delar av de digitala läromedlet som lanseras i

SLU Skog och Hälsa

Inom Skog och Hälsa vid SLU bedriver vi tvärvetenskaplig forskning, utvecklingsarbete och samverkar med det omgivande samhället. Vi är specialister på skogsmiljön och samarbetar med forskare inom

SLU och klimatet

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Loading…