Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 894 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Verksamhet Jordbrukslandskap

Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

SLU Plattform växtskydd samlar alla händelser inom växtskydd på SLU här

Djurskyddsreglernas betydelse för jordbrukets ekonomi i olika EU-länder undersöks

Djurskyddsreglernas betydelse för jordbrukets ekonomi i olika EU-länder undersöks

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid SLU undersöker hur djurskyddslagstiftningen påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i Sverige och flera andra

Djurskyddsreglernas betydelse för jordbrukets ekonomi i olika EU-länder undersöks

Djurskyddsreglernas betydelse för jordbrukets ekonomi i olika EU-länder undersöks

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid SLU undersöker hur djurskyddslagstiftningen påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i Sverige och flera andra

Miljömässiga mervärden med baljväxter som odlas och förädlas i Sverige

Svenska ärtor, bönor och linser kokade och förpackade i Sverige har väsentligt lägre klimatpåverkan än deras importerade motsvarigheter. Men om de svenska baljväxterna transporteras utomlands för

Miljömässiga mervärden med baljväxter som odlas och förädlas i Sverige

Svenska ärtor, bönor och linser kokade och förpackade i Sverige har väsentligt lägre klimatpåverkan än deras importerade motsvarigheter. Men om de svenska baljväxterna transporteras utomlands för

Skörden blir bättre ju större del av året marken är bevuxen

En stor europeisk forskningsstudie har visat att skörden och jordbruksmarkens förmåga att utföra ekosystemtjänster, samt dess biologiska mångfald, blir bättre ju större del av året marken täcks av

Skörden blir bättre ju större del av året marken är bevuxen

En stor europeisk forskningsstudie har visat att skörden och jordbruksmarkens förmåga att utföra ekosystemtjänster, samt dess biologiska mångfald, blir bättre ju större del av året marken täcks av

Om SLU Horticulture

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård. I fakultetens strategi för 2017- 2020 framhålls att många av de

SLU Horticulture

SLU Horticulture

SLU Horticulture – en samlande kraft inom ämnet trädgårdsvetenskap! SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och

Samarbetspartners externt

SLU Horticultures samarbetspartners utanför SLU. Sveriges Hortonomförbund Trädgårdsingenjörernas riksförbund LRF Trädgård International Society for Horticultural Science (ISHS)

Loading…