Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxt Trädgård - projektsamarbete till och med år 2017

Tillväxt Trädgård var ett projektsamarbete mellan universitet och näringsliv mellan år 2008-2017, med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i svensk trädgårdsnäring.

Under perioden 2018-2020 var Tillväxt Trädgård ett avtalsbaserat nätverk.

Branschbeskrivning Trädgård

Branschbeskrivning Trädgård ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. Beskrivningen visar att värdet av den svenska trädgårdsbranschen uppskattas till 32 miljarder kronor och ger sysselsättning åt nästan 70 000 personer, på hel eller deltid. Den senaste uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård gjordes år 2017 och finns att ladda ner här.

 

Publicerad: 03 februari 2021 - Sidansvarig: lena.johnson@slu.se
Loading…