Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, NILS

NILS har utvecklats till ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur landskap och naturtyper i Sverige ser ut och förändras över tid.

Publicerad: 08 januari 2021 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se
Loading…