Sveriges lantbruksuniversitet

SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

SITES är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning, öppen för alla forskare. SITES sträcker sig över hela Sverige via sina nio stationer med olika ekosystem och klimatzoner. Fem av stationerna tillhör SLU. SITES driver också tre olika tematiska program: Water, Spectral och Aquanet. All data som produceras inom SITES är öppet tillgänglig. Foto Ulla Nylander och Ulf Jonsell.

En Sverigekarta med 10 platser utmärkta. Färger på kartan markerar olika klimatzoner. Illustration.
SITES har nio huvudstationer och en associerad station*. Fem stationer tillhör SLU; Lönnstorp, Asa, Grimsö, Röbäcksdalen och Svartberget. Klimatzoner enligt Kottek et al 2006 Meteorol. Z.15:3.
Publicerad: 06 november 2020 - Sidansvarig: johanna.wallsten@slu.se
Loading…