Reell kompetens

Senast ändrad: 01 oktober 2020
Närbild på en person som håller i ett dokument och penna, foto.

En bredare syn på kunskaper

Reell kompetens är din samlade faktiska kompetens oavsett hur, när eller var du har skaffat den. När SLU bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att klara den utbildning du söker. Vi sänker inte kunskapskraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande de kunskaper som krävs fast på annat sätt. Bedömningen utgår från de dokument du skickar in i samband med ansökan till en utbildning. Bedömning av reell kompetens kan omfatta både grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Hur värderas din kompetens?

SLU gör en samlad bedömning av all den kompetens som du har. I en bedömning av reell kompetens väger SLU in kunskaper och erfarenheter från exempelvis arbetsliv, föreningsliv, utlandsstudier eller längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Även utbildning inom det formella utbildningssystemet som kanske i sig inte ger behörighet tas i beaktande, till exempel studier på gymnasiet eller Komvux.

När du ansöker om bedömning av din reella kompetens ska du beskriva dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter och skicka in intyg som styrker dessa. Vi gör sedan en bedömning om denna din samlade kompetens gör att du kan antas klara den utbildning du har sökt. Vi gör bedömningen genom att jämföra dina kompetenser mot de förkunskapskrav som gäller för utbildningen du söker.

Så här gör du:

 1. Gör din anmälan till kurs och/eller program på www.antagning.se.

 2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs” Du kan skriva ut blanketten och fylla i för hand eller fylla i direkt i datorn och sedan skriva ut blanketten.

 3. Skriv ett personligt brev där du beskriver så utförligt som möjligt vilka kunskaper du anser dig ha som motsvarar de angivna förkunskapskraven. Beskriv hur du har skaffat dig kunskaperna och på vilket sätt du tycker att dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att klara den utbildning du söker.

  Ett alternativ till personligt brev är att du fyller i en självskattningsblankett. Fyll i blanketten och spara den på din dator.

 4. Styrk dina uppgifter med intyg, betyg och/eller bedömningar från personer som känner dig väl och som  kan intyga din kompetens inom ett visst område, till exempel en lärare eller arbetsgivare. Det kan till exempel vara arbetsintyg, kursintyg eller beskrivning av arbete inom föreningsliv eller andra aktiviteter.
   
 5. Annat du kan behöva skicka in eller ladda upp:
  - Om du har fått ett förhandsbesked ska du i samband med din anmälan skicka in en kopia på förhandsbeskedet.
  - Om du har sökt samma utbildning tidigare och beviljats reell kompetens ska du skicka in en kopia på det antagningsbesked du fick då. Om det tidigare beslutet rör en utbildning som inte motsvarar den utbildning du sökt nu, måste du skicka in en ny ansökan om reell kompetens.

 6. Skicka blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs" tillsammans med personligt brev eller självskattningsblankett och intyg med mera till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm, alternativt ladda upp dokumenten på www.antagning.se, senast sista anmälningsdag. Se viktiga datum på antagning.se. För att vara säker på att SLU ska hinna hantera din anmälan är det viktigt att den skickas in senast sista anmälningsdag.

Vad händer sen?

Antagningshandläggare bereder ditt ärende och gör en samlad bedömning av dina meriter utifrån de handlingar du skickat in och utifrån meriter som redan finns i antagningssystemet. Vid behov samråder antagningshandläggaren med studie- och karriärvägledare och/eller med berörd institution. Beslut om du kan anses vara behörig fattas av antagningshandläggare på SLU.

Är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas.

Du får beslutet om du har bedömts behörig eller inte i ditt antagningsbesked på antagning.se.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur du överklagar står i ditt antagningsbesked. Mer information om att överklaga finns på antagning.se.

Du kan behöva göra högskoleprovet

Observera att reell kompetens inte ger förtur till sökt utbildning. Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Oftast måste man dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Reell kompetens ger inget meritvärde och har ingen egen urvalsgrupp, därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på grundnivå och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om en utbildningsplats.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se