Sveriges lantbruksuniversitet

Landsbygd och utvecklingsfrågor

En levande landsbygd i Sverige och på hela jorden krävs för att alla samhällen ska kunna fortsätta utvecklas. Politik, ekonomi och konflikthantering över hela världen påverkar hur den utvecklingen kommer att se ut.

Agronom - landsbygdsutveckling

Är du intresserad av utvecklingsfrågor? Som agronom med inriktning landsbygdsutveckling har du stora möjligheter att arbeta såväl i Sverige som internationellt då du lär dig se sambanden mellan länders nyttjande av naturresurser och deras sociala och kulturella processer.

Hållbar utveckling - masterprogram

Människans aktiviteter påverkar och påverkas av naturens resurser hela tiden. Vill du veta mer om hållbar utveckling i naturliga och sociala sammanhang? Då kanske det här masterprogrammet i hållbar utveckling kan vara något för dig.

Väg. Gatubelysning. Korsväg med allé. Svartvit tredimensionell bild.

Hållbar stadsutveckling - Masterprogram

Hur agerar man för att skapa en hållbar framtid för våra städer? Är du intresserad av att utbilda dig till processledare inom urbana frågor (Urban manager) som ur ett flervetenskapligt perspektiv ser staden som en helhet där alla relevanta faktorer vävs samman?

Samhallsutveckling landsbygd

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken?

Publicerad: 12 november 2019 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…